Geluidshinder ontheffing

Verwacht u geluidhinder te veroorzaken, met bijvoorbeeld een bouwmachine, generator of geluidsapparatuur? Of wilt u gebruikmaken van een geluidswagen om muziek of (reclame)boodschappen te laten horen? Dan heeft u een ontheffing geluidhinder nodig.

Ontheffing geluidshinder aanvragen