Collectevergunning

Als u een collecte of inzamelactie houdt moet u een collectevergunning aanvragen. Ook als u huis-aan-huis-donateurs wilt werven, moet u een vergunning hebben.

Bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) ziet u in het collecterooster welke landelijke collectes er per week zijn. Voor een landelijke collecte moet u een Melding ingebruikname bij de gemeente doen.

Naast landelijke collectes zijn er vrije periodes waarin andere organisaties kunnen collecteren. Voor deze collectes moet u een Incidentele collectevergunning aanvragen. Wij letten bij de aanvraag op:

  • Naam van de organisatie
  • Doel van de inzameling
  • Begin- en einddatum van de collecte

Incidentele collectevergunning aanvragen