Alcoholvergunning

Horecabedrijven en slijterijen hebben een alcoholvergunning nodig om alcohol te mogen verkopen. U moet de vergunning aanvragen bij de gemeente en doet dat als:

 • U een (horeca)zaak start of overneemt
 • De ondernemingsvorm verandert (zoals van VOF naar BV)
 • U alcoholische dranken wilt schenken als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard
Alcoholvergunning commercieel (pdf, 84 KB) Alcoholvergunning paracommercieel (pdf, 60 KB)

Eisen voor een leidinggevende:

 • Moet minimaal 21 jaar oud zijn
 • Mag zich niet in enig opzicht slecht gedragen hebben
 • Mag niet onder curatele staan of uit het ouderlijk gezag (of voogdij) zijn ontzet
 • Moet voldoende kennis en inzicht hebben over sociale hygiëne

Eisen voor de horeca-inrichting:

 • Ten minste 1 ruimte van de horecalokaliteit heeft een vloeroppervlakte van minimaal 35m2
 • De hoogte van de vloer tot het plafond is minimaal 2,40 meter
 • Iedere ruimte heeft een goed werkende mechanische ventilatie die direct met de buitenlucht in verbinding staat. De luchtverversingscapaciteit is 3,8*10-3 m3/s per m2 vloeroppervlakte
 • Er is elektriciteit, drinkwater en een telefoonvoorziening
 • Er zijn ten minste 2 helemaal van elkaar gescheiden toiletruimten. Deze kunt u afsluiten en beschikken over een mogelijkheid om de handen te wassen. De toiletten zijn niet rechtstreeks vanuit de horeca toegankelijk: er is een aparte ruimte tussen het toilet en de horeca-inrichting

Eisen paracommercieel horecabedrijf:

 • Waarborgen dat het schenken van zwakalcoholhoudende drank op een verantwoorde manier gebeurt (vanuit sociale hygiëne)
 • Waarborgen dat het schenken van zwakalcoholhoudende drank wordt gedaan door mensen die daarvoor zijn gekwalificeerd. De normen voor kwalificatie staan in het bestuursreglement
 • Op welke dagen en tijdstippen bedrijfsmatig of tegen betaling zwakalcoholhoudende drank wordt verstrekt. Deze dagen en tijdstippen zijn zichtbaar aangegeven in de inrichting. Er staat aangegeven hoe wordt toegezien op de naleving van het bestuursreglement

Beperkingen vergunning paracommercieel horecabedrijf

Om oneerlijke concurrentie met gewone horeca te voorkomen, worden aan een vergunning voor een paracommerciële instelling beperkingen opgelegd. Zoals:

 • Tijden waarop u de zwakalcoholhoudende drank mag verstrekken
 • Het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen (maximaal 4 keer per jaar en ten minste 2 weken van tevoren melden)
 • Het houden van bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon zijn betrokken (maximaal 4 keer per jaar en ten minste 2 weken van tevoren melden)

Wij streven ernaar uw aanvraag voor een alcoholvergunning binnen 8 weken af te handelen. Lukt het niet binnen 8 weken, dan laten wij u dat weten.

Krijgt uw horecabedrijf een nieuwe leidinggevende dan moet u dit hieronder melden. U hoeft niet opnieuw een alcoholvergunning aan te vragen. Wel moet u de verklaring door de nieuwe leidinggevende laten invullen (2) en toevoegen bij de melding (1).

 1. Wijziging leidinggevende bij alcoholvergunning melden
 2. Verklaring leidinggevende (pdf, 48 KB); laten invullen en toevoegen

 • Een alcoholvergunning kost € 477,05
  Nieuwe leidinggevende melden: € 204,85
  Wijziging horeca-inrichting melden: € 204,85