Veilig Buitengebied Bunnik

Het project Veilig Buitengebied is een samenwerking tussen bewoners van het buitengebied en verschillende organisaties. Deelnemende organisaties zijn onder andere de gemeente, brandweer, politie, de netbeheerder en land- en tuinbouworganisaties. Het doel is om de veiligheid in het buitengebied te verhogen.

Wat is het buitengebied van Bunnik?

Het buitengebied van de gemeente Bunnik omvat alles binnen de gemeentegrenzen, met uitzondering van de dorpskernen zelf.

burgemeester Ruud van Bennekom

“Ons buitengebied is mooi en waardevol. Het is belangrijk om ook in het buitengebied de veiligheid te verhogen. Daarom ben ik blij met de grote betrokkenheid van bewoners en organisaties in het project Veilig Buitengebied.”

Burgemeester Ruud van Bennekom

Werkgroep Veilig Buitengebied

In Bunnik is de werkgroep Veilig Buitengebied actief, waarin we verschillende praktische veiligheidskwesties bespreken en over oplossingen nadenken. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van plattelandscoaches, het opzetten van whatsappveiligheidsgroepen en het leren herkennen van locaties van bijvoorbeeld drugslabs of hennepkwekerijen. Maar ook eenvoudige veiligheidszaken als defecte straatverlichting of vervallen gebouwen: het signaleren draagt allemaal bij aan een veiliger buitengebied. Het Platform Veilig Ondernemen (PVO) leidt de werkgroep.

Bent u bewoner of ondernemer in het buitengebied van Bunnik? We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de werkgroep. Of heeft u (veiligheids-)punten die u graag wil inbrengen?

Stuur een mail naar Michel van Kesteren (michel.van.kesteren@pvo-mn.nl), adviseur bij het Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland.

Onveilige situatie melden

Ziet u op straat of in uw buurt dat iets kapot, vies of onveilig is? Meld dit dan! Lees meer op deze pagina.