Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Maak een afspraak als u een VOG wilt aanvragen. Een VOG is een bewijs van goed gedrag. U heeft het bewijs nodig als u een nieuwe baan krijgt of gaat werken in de kinderopvang of op een school. 

U moet meenemen:

  • geldig legitimatiebewijs
  • ingevuld aanvraagformulier VOG
  • gaat u in de kinderopvang werken, dan het ingevulde aanvraagformulier VOG Kinderopvang. Deze vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Afspraak maken

  • We controleren uw identiteit en of het aanvraagformulier goed is ingevuld
  • We sturen uw aanvraag door naar de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • U krijgt binnen 4 weken antwoord

  • Werkt u als vrijwilliger met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking, dan kunt u de VOG gratis aanvragen
  • U kunt ook iemand machtigen om een VOG voor u aan te vragen. Vul het machtigingsformulier in en neem deze mee
  • Uw aanstaande werkgever kan de VOG ook aanvragen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van de Dienst Justis. Voor het inloggen heeft uw werkgever eHerkenning nodig. Uw werkgever betaalt direct aan het COVOG

  • € 41,35