Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U heeft het bewijs nodig als u een nieuwe baan krijgt of gaat werken met kinderen of met geld. De organisatie kan dan vragen om dit bewijs. Bij uw aanvraag kijkt Justis of uw gedrag uit het verleden een risico vormt voor wat u wilt gaan doen.

Maak een afspraak als u een VOG wilt aanvragen. U moet meenemen:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Ingevuld aanvraagformulier VOG
  • Gaat u in de kinderopvang werken? Neem dan het ingevulde aanvraagformulier VOG Kinderopvang mee. Deze vindt u op de website van de Rijksoverheid.
Afspraak maken

Na uw aanvraag

We controleren uw identiteit en of het aanvraagformulier goed is ingevuld. Daarna sturen we uw aanvraag door naar de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Binnen 4 weken U krijgt u antwoord.

Kosten

€ 41,35

  • Werkt u als vrijwilliger met minderjarigen of met mensen met een verstandelijke beperking, dan kunt u de VOG gratis aanvragen
  • U kunt ook iemand machtigen om een VOG voor u aan te vragen. Vul het machtigingsformulier in en neem deze mee

Uw aanstaande werkgever kan de VOG zelf aanvragen bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van de Dienst Justis. Voor het inloggen heeft uw werkgever eHerkenning nodig. Uw werkgever betaalt direct aan het COVOG.