Bewijs van in leven zijn

Soms heeft u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. U kunt dan een 'bewijs van in leven zijn' aanvragen. Het bewijs kunt u alleen gebruiken in Nederland. U kunt het bewijs online aanvragen. Als u dit niet online kunt aanvragen dan komt u naar het gemeentehuis. U moet dan wel eerst een afspraak maken.

Bewijs van in leven voor pensioenfonds Bewijs van in leven andere organisatie

Internationaal bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

In het buitenland heeft u een attestatie de vita nodig. Dit kunt u alleen aan de balie aanvragen en dus niet via het formulier op onze website. Maak hiervoor een afspraak.

Kosten

  • €15,60 voor Bewijs van in leven zijn
  • €16,60 voor Attestatie de vita

Heeft u het Bewijs van in leven nodig voor uw pensioenfonds, dan is het gratis.

U kunt iemand machtigen om een Bewijs van in leven zijn voor u aan te vragen. De gemachtigde moet dan meenemen:

  • het eigen identiteitsbewijs
  • een kopie van uw identiteitsbewijs
  • uw ondertekende machtiging voor het aanvragen van het bewijs
  • heeft u het bewijs nodig voor een pensioenfonds: de originele brief met aanvraag van het pensioenfonds