Bewijs van in leven zijn

Voor sommige pensioenfondsen en uitkeringsinstanties heeft u een Bewijs van in leven zijn nodig. U moet het bewijs aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Als u het bewijs voor het buitenland nodig heeft, heet het een Attestatie de Vita.

U kunt het bewijs online aanvragen. Als u dit niet online kunt aanvragen dan komt u naar het gemeentehuis. U moet dan wel eerst een afspraak maken.

Bewijs van in leven voor pensioenfonds Bewijs van in leven andere organisatie

U kunt iemand machtigen om een Bewijs van in leven zijn voor u aan te vragen. De gemachtigde moet dan meenemen:

  • het eigen identiteitsbewijs
  • een kopie van uw identiteitsbewijs
  • uw ondertekende machtiging voor het aanvragen van het bewijs
  • heeft u het bewijs nodig voor een pensioenfonds: de originele brief met aanvraag van het pensioenfonds

  • €15,60 voor Bewijs van in leven zijn
  • €16,60 voor Attestatie de vita

Heeft u het Bewijs van in leven nodig voor uw pensioenfonds, dan is het gratis.