Afschrift burgerlijke stand

Een afschrift (kopie) uit de burgerlijke stand is van een gebeurtenis in het verleden. Zoals een:

  • geboorte
  • huwelijk
  • geregistreerd partnerschap
  • scheiding
  • overlijden

U kunt het afschrift alleen aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt het afschrift online aanvragen. U heeft daar DigiD voor nodig.

Afschrift burgerlijke stand aanvragen

U kunt ook iemand machtigen om een afschrift uit de burgerlijke stand voor u aan te vragen. De gemachtigde moet dan meenemen:

  • uw ondertekende machtiging voor het aanvragen van het afschrift
  • een kopie van uw identiteitsbewijs
  • zijn/haar eigen identiteitsbewijs

  • € 16,60