Afschrift burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen vast in de burgerlijke stand. We maken hier een akte van. De akte is een officieel bewijs van de gebeurtenis. U krijgt altijd een kopie (afschrift van de akte). 

Welke afschriften kunt u aanvragen?

  • Geboorte
  • Huwelijk
  • Geregistreerd partnerschap
  • Scheiding
  • Overlijden

U kunt het afschrift alleen aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt het afschrift online aanvragen. Daar heeft u DigiD voor nodig.

Online aanvragen

Kosten

€ 16,60

U kunt ook iemand machtigen om een afschrift uit de burgerlijke stand voor u aan te vragen. De gemachtigde moet dan meenemen:

  • uw ondertekende machtiging voor het aanvragen van het afschrift
  • een kopie van uw identiteitsbewijs
  • zijn/haar eigen identiteitsbewijs

Wilt u een afschrift aanvragen vanuit het buitenland? Dit kan via dit formulier.