Erkennen van een kind

Als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft, kunt u een kind erkennen. U wordt dan juridisch ouder. Als juridisch ouder heeft u rechten en plichten. Maak een afspraak voor erkenning van een kind. U moet meenemen:

 • Uw identiteitsbewijs
 • Schriftelijke verklaring (pdf, 38 KB) van de moeder met een handtekening (als zij niet bij de afspraak aanwezig is).
 • Kinderen van 12 tot 16 jaar: schriftelijke toestemming van het kind en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van het kind 
 • Erkenning door een duomoeder: verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is)

Als u tijdens de erkenning voor de 1e keer de achternaam van uw kind kiest, dan moet de moeder ook aanwezig zijn bij de afspraak. De moeder mag geen schriftelijke verklaring geven als het om het eerste kind gaat. Bij erkenning van volgende kinderen mag de moeder wel een schriftelijke verklaring geven. Zij hoeft dan niet persé aanwezig te zijn bij de afspraak. 

Afspraak maken

U kunt op 3 momenten uw kind erkennen.

Voor de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel Erkenning van de ongeboren vrucht (pdf, 38 KB).
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder.
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u samen hierna krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder

Tijdens de geboorteaangifte

 • U doet de geboorteaangifte in de gemeente waar het kind is geboren. U kunt uw kind meteen erkennen
 • Als de moeder niet kan meekomen naar de gemeente, hebt u schriftelijke toestemming van haar nodig om uw kind te erkennen

Na de geboorte

 • Erkenning kan ook na de geboorteaangifte. Dit kan in elke gemeente in Nederland
 • Bij kinderen tot 16 jaar is de toestemming van de moeder nodig
 • Vanaf 12 jaar moet ook het kind toestemming geven
 • Vanaf 16 jaar mag het kind zelf toestemming geven

Uw kind krijgt dan automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de vader of van de duomoeder krijgt, dan moet de vader of de duomoeder het kind erkennen. Bij de erkenning kunt u dan samen de naam bepalen.

Bij een erkenning wordt u wettelijk ouder van het kind. U hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Dit houdt in dat:

 • uw kind wederzijds erfrecht krijgt
 • u verplicht bent om voor uw kind te zorgen
 • uw kind uw achternaam kan krijgen

Sinds 1 januari 2023 heeft de ouder bij de geboorte van het kind automatisch het gezag als hij of zij het kind heeft erkend. Voorheen moest de erkenner na de geboorte nog het gezag aanvragen bij de rechtbank (ongehuwde ouders).Wilt u als moeder alleen het gezag willen? Dan moet dit worden aangegeven bij de erkenning.