Gemeentelijke begraafplaats Bunnik

De gemeentelijke begraafplaats Bunnik is gelegen aan de Provincialeweg 63.  Onderstaande informatie betreft deze begraafplaats. Voor informatie over de Rooms Katholieke begraafplaats ‘Sint Barbara’ verwijzen we u naar de parochie. Voor de algemene begraafplaats Odijk verwijzen wij u naar de Stichting Algemene Begraafplaats Odijk.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft of informatie wenst kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie van de gemeentelijke begraafplaats Bunnik. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 uur en 16.00 uur via telefoonnummer: 088 110 1709  of per email via begraafplaats@bunnik.nl

Graven

Op de begraafplaats worden particuliere graven uitgegeven, voorheen bekend als een ‘eigen graf’. Alle particuliere graven zijn dubbelgraven. Dit betekent dat er in één graf twee overledenen boven elkaar begraven kunnen worden. Particuliere graven worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Als de grafrechten verlopen zijn, kunnen deze weer worden verlengd met 10 jaar. De contactpersoon voor het graf is de rechthebbende. De rechthebbende van het graf mag bepalen wie er in het graf begraven worden en of het grafrecht verlengd mag worden. Ook ontvangt de rechthebbende de correspondentie en facturen.

Asbestemmingen

Eén maand na de crematie mag u de asbus bij het crematorium ophalen. De begraafplaats in Bunnik beschikt over zowel urnengraven als een urnenmuur met nissen. In een urnengraf of urnennis kunnen maximaal twee asbussen of urnen geplaatst worden. U kunt er ook voor kiezen om een asbus of urn te begraven in een bestaand particulier graf.

Uitgifte graven

Bij de uitgifte van een nieuw graf mogen de nabestaanden een graf uitzoeken. Met behulp van de plattegrond kan een grafnummer uitgekozen worden. Dit geldt voor zowel de particuliere graven,  de urnengraven en de urnennissen.

Verzoek tot herbegraven of crematie

Wilt u een overledene op een andere begraafplaats laten herbegraven of alsnog laten cremeren? Dit is mogelijk na de wettelijke grafrust van 10 jaar. De burgemeester kan toestemming geven. U kunt een verzoek tot opgraven indienen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Bunnik.

Grafsteen

Op één graf kunt u een staand en liggende grafsteen plaatsen. De grafstenen dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Het ontwerp dient altijd vooraf goedgekeurd te worden door de begraafplaatsadministratie en kan voor akkoord gemaild worden naar begraafplaats@bunnik.nl.

U bent vrij in uw keuze van steenhouwer. De steenhouwer zal voor u het grafmonument maken en plaatsen.

* Let wel op, indien een geplaatste grafsteen niet voldoet aan de voorwaarden dient deze op eigen kosten verwijderd te worden.

Beheer en onderhoud

De gemeente is verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud op de begraafplaats. Dit betreft het maaien van het gras, het snoeien van de aanwezige bomen en beplanting en het verzorgen van de paden. Het onderhoud voor het graf en de grafbeplanting is de verantwoordelijkheid van nabestaanden.

Reglement

In de 'beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Bunnik 2024' vindt u meer informatie terug over de regels, voorwaarden en bepalingen.
Beheerverordening en uitvoeringsbesluit kunt u hier vinden.  (pdf, 132 KB)

Kosten

De begraaftarieven 2024 kunt u hier vinden.  (pdf, 124 KB)