Subsidieprogramma 2023

Jaarlijks verstrekt de gemeente Bunnik subsidie aan instellingen om maatschappelijke doelstellingen te bereiken en om aan bepaalde wettelijke taken te voldoen. In het subsidieprogramma 2023 staan de instellingen op sociaal-maatschappelijk terrein (gezondheid, welzijn, cultuur, jeugd en sport) aan wie in 2023 een subsidie zal worden verleend.

Bekijk het subsidieprogramma 2023 hier. (pdf, 117 KB)

Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieaanvragen voor het jaar 2023 beoordeeld.