Subsidieprogramma 2024

Jaarlijks verstrekt de gemeente Bunnik subsidie aan instellingen om maatschappelijke doelstellingen te bereiken en om aan bepaalde wettelijke taken te voldoen. In het subsidieprogramma 2024 staan de instellingen op sociaal-maatschappelijk terrein (gezondheid, welzijn, cultuur, jeugd en sport) aan wie in 2024 een subsidie zal worden verleend. Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieaanvragen voor het jaar 2024 beoordeeld. 

Bekijk subsidieprogramma 2024 (pdf, 89 KB)