Eenmalige subsidie

U kunt bij de gemeente een eenmalige subsidie aanvragen als u een activiteit organiseert op het gebied van:

  • Sport en bewegen
  • Kunst en cultuur
  • Participatie
  • Leefbaarheid
  • Veranderingen in jeugd en jongerenwerk

Stap 1: eenmalige subsidie aanvragen

Wilt u een eenmalige subsidie aanvragen? Doe dit dan uiterlijk 6 weken voor de activiteit plaatsvindt. Vul het aanvraagformulier in via onderstaande knop. Er wordt dan gekeken of uw activiteit in aanmerking komt voor subsidie. Hier ontvangt u bericht over.

Subsidie aanvragen

Stap 2: subsidie vaststellen

Als de eenmalige subsidie is toegekend (zie stap 1), moet u binnen 12 weken na afloop van de activiteit een aanvraag tot subsidievaststelling indienen. De subsidie wordt naar u overgemaakt, nadat u de aanvraag tot subsidievaststelling heeft ingediend en de aanvraag is goedgekeurd. Zie aanvraag eenmalige subsidie vaststellen.

Subsidie vaststellen

  • De activiteit draagt bij aan de maatschappelijke doelen van de gemeente Bunnik.
  • De activiteit wordt eenmalig georganiseerd.
  • U vraagt de subsidie uiterlijk 6 weken voor de activiteit aan.
  • De subsidie bedraagt maximaal € 500,-. De hoogte van de subsidie wordt bepaald met een subsidiescore schema. Dit schema staat in de subsidieregeling onder artikel 8.
  • U moet de subsidievaststelling binnen 12 weken na afloop van de activiteit aanvragen.

Bijbehorende documenten