Peuteropvang en voorschoolse educatie

Peuteropvang

Op de peuteropvang ontmoet uw kind andere peuters om mee te spelen. Spelenderwijs wordt gewerkt aan de ontwikkeling. Ze leren samen te spelen, te delen en te wachten op elkaar. Dit is niet alleen goed voor de ontwikkeling, maar ook erg leuk!

Als uw peuter twee jaar wordt, mag hij/zij tijdens schoolweken twee ochtenden per week naar de peuteropvang. Bij de peuteropvang komt uw kind in een groep van maximaal zestien peuters. De groep wordt begeleid door twee pedagogisch medewerkers die daar een opleiding voor gevolgd hebben.

Voorschoolse educatie (ve)

De Nederlandse taalontwikkeling wordt op het consultatiebureau bekeken als uw kind ongeveer twee jaar oud is. Als uw kind hierbij extra ondersteuning kan gebruiken, kan het consultatiebureau een ve-indicatie geven. Met deze indicatie mag uw kind vier ochtenden in de week naar de peutergroep. Naast het samen spelen wordt een ve-programma gevolgd, om zo de taalontwikkeling te stimuleren. Zo gaat uw kind beter voorbereid naar de basisschool. In gemeente Bunnik kan uw kind bij de peutergroepen van Kind en Co een ve-programma volgen.

Wat te doen?

  1. Als uw kind ongeveer 2 jaar oud is wordt u samen uitgenodigd op het consultatiebureau.
  2. Bij een achterstand in de taalontwikkeling ontvangt uw kind een ve-indicatie.
  3. Voor informatie over het ve-programma en de kosten kunt u contact opnemen met de peutergroep van Kind en Co.
  4. Het consultatiebureau houdt contact met u en de peutergroep over de ontwikkeling van uw kind.

Overdracht kinderopvang naar basisschool

Voor de overdracht van de kinderopvang en vve-groep naar de basisschool wordt bij toestemming van ouder(s)/verzorger(s) gebruikgemaakt van het overdrachtsformulier (pdf, 272 KB).