Omzien naar elkaar, nu en later

Bunnik is voor veel inwoners een mooie gemeente waar mensen fijn wonen. Hoe houden we dat vast? En hoe blijven we ook in de toekomst een gemeente waar iedereen zich thuis voelt en waar mensen elkaar kennen en weten te vinden? De gemeente en de gemeenschap van Bunnik, Odijk en Werkhoven nodigen u uit om daarover mee te denken en een bijdrage aan te leveren.

Sinds 2019 werken maatschappelijke organisaties samen in het netwerk BunnikSamen. Inmiddels hebben de gemeente Bunnik, netwerk BunnikSamen en een aantal inwoners uit Bunnik, Odijk en Werkhoven elkaar gevonden in een duurzame en brede samenwerking. In 2023 hebben we samen gekeken hoe we verder kunnen bouwen aan een gemeenschap waarin iedereen van waarde is, iedereen mee mag en mee kan doen en onze jeugd veilig kan opgroeien.

Beweging verbreden

We hebben nu de gelegenheid om die beweging verder te verbreden. Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) stelt de overheid namelijk extra geld beschikbaar. We zoeken denkkracht, ervaringsdeskundigheid en ideeën uit de samenleving. Zodat we weten wat er nog mist in de huidige plannen en we meer mensen bij elkaar kunnen brengen. De ervaring leert: ideeën van inwoners of lokale initiatiefnemers leiden vaak tot de beste oplossingen. 

Vijf thema’s

We richten ons op vijf thema’s. Voor elk thema is er een groep van actieve inwoners en professionals die inspiratie, ideeën en initiatieven verzamelen.

De omgeving waarin een kind wordt geboren, groeit en zich ontwikkelt in de eerste 1000 dagen, bepaalt in grote mate de kansen voor later. Bijna 1 op de 5 inwoners van de gemeente Bunnik (18%) is jonger dan 15 jaar. Waar hebben zij behoefte aan?

Hoe kan je omgaan met tegenslag in het leven? Een goede gezondheid is niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal. Mensen die mentaal gezond zijn, kunnen beter omgaan met stress en problemen.

Ouderdom komt met gebreken. Dat maak het leven niet altijd gemakkelijk. Wat is ervoor nodig om ervoor te zorgen dat ouderen een fijn leven hebben, zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en meedoen aan de samenleving?

Waar je geboren wordt, heeft invloed op je gezondheid. Mensen met minder geld hebben vaak meer gezondheidsproblemen dan mensen met meer geld. Wat is er nodig om kansen eerlijker te verdelen?

Een praatje met de buurvrouw, elkaar groeten op straat, een winkel of een school in de buurt. Die zaken hebben allemaal invloed op hoe je de leefomgeving ervaart. De manier waarop de buurt is ingericht, heeft invloed op een gezonde leefstijl. Is er ruimte voor wandelen, fietsen, spelen en ontspanning?