Werkhoven, woningbouw Weerdenburg

Plan Weerdenburg

Op de hoek van de Weerdenburgselaan en de Herenstraat aan de zuidzijde van de kern Werkhoven vindt de ontwikkeling plaats van een nieuwe woonbuurt. 

Het woningbouwproject betreft de oprichting van maximaal 22 burgerwoningen in een woonbuurt. Twee hiervan worden gebouwd in ruil voor opheffing van het agrarische bedrijf aan de Herenstraat 94 in Werkhoven. De hier aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Daarnaast vindt aan de Weerdenburgselaan 1 -onder voorwaarden- een formele omzetting plaats van een agrarisch naar een aannemingsbedrijf.

Sociale huur- en koopwoningen

Het plan is om zes sociale huurwoningen en zestien koopwoningen te bouwen. Deze laatste categorie bestaat uit vier vrijstaande woningen en verder uit twee-onder-eenkappers. De bouw van de sociale huurwoningen is gepland in de noordoosthoek op de hoek van de Weerdenburgselaan en de Herenstraat. Het gaat hierbij om drie beneden- en drie bovenwoningen.

Informatie over het project

Klik hieronder op een item in het uitklapmenu om meer over het project te lezen.