Ds. H. Pollaan 1

Categorieën

  • Werkhoven

Initiatief tot herontwikkeling

Op het perceel Dominee Hermanus Pollaan 1 in Werkhoven staat een gebouw met de naam ‘Nieuw Werchinge’. Dit perceel is in eigendom bij twee initiatiefnemers die dit perceel willen herontwikkelen tot 6 huurappartementen. Hiervoor hebben de initiatiefnemers een schetsvoorstel van een vooroverlegplan ingediend. Op 15 november 2021 heeft de gemeente met deze initiatiefnemers een intentieovereenkomst gesloten over dit initiatief. In deze overeenkomst staan o.a. de gemeentelijke voorwaarden en eisen ten aanzien van de gewenste ontwikkeling en planvorming.

Communicatie en vervolg

De direct omwonenden van het perceel zijn door de initiatiefnemers geïnformeerd over hun voornemen door middel van een brief. De initiatiefnemers gaan nu het ontwerp bouwplan en een inrichtingstekening van de buitenruimte opstellen. Zodra dit gereed is, organiseren de initiatiefnemers een informatiebijeenkomst waarin zij hun plannen tonen en hierover met geïnteresseerden in gesprek gaan.

In het kerkgebouw aan de DS. H. Pollaan is een kleinschalige, tijdelijke opvangplek voor Oekraïnse vluchtelingen.