Doorfietsroute Veenendaal-Utrecht

Doorfietsroute Veenendaal-Utrecht

De provincie Utrecht investeert in het verbeteren van fietspaden, om mensen uit de auto te krijgen. Doel is het maken van een regionaal netwerk om vaker te kiezen voor de fiets, ook op wat langere afstanden. Door bestaande fietsverbindingen te verbeteren en aan elkaar te verbinden, kunnen fietsers ongehinderd, veilig, snel en comfortabel doorfietsen. Zo krijgen we een bereikbare, gezonde en aantrekkelijke provincie.

Eén van de snelfietsroutes loopt van Veenendaal naar Utrecht vice versa. Het tracé van deze route is door het dorp Bunnik gepland. Bekijk hier de hele snelfietsroute door de provincie.

Wat betekent een doorfietsroute voor Bunnik?

Inzetten op goede fietsverbindingen is een van de taken die we uitvoeren om te zorgen voor een bereikbaar en leefbaar Bunnik. De routes zijn voor Bunnik waardevol omdat daarmee ook de fietspaden voor onze eigen inwoners worden verbeterd. Daarmee wordt het aantrekkelijker om ook voor langere afstanden je fiets te pakken. Zowel voor woon-werk verkeer als recreatief. Met een blik op de toekomst zal de bouwopgave betekenen dat er meer mensen in en om onze gemeente komen wonen en bijbehorende verplaatsingen nemen toe.

Lees op de site van de Provincie Utrecht wat een doorfietsroute betekent.

Wat is er al gebeurd?

Het proces loopt al enige tijd, hieronder een overzicht.

Hoe gaat het verder?

In aanvulling op deze fietsroute, heeft de gemeente bij de provincie budget aangevraagd om een rotonde aan te leggen op de kruising Van Zijldreef – Provincialeweg. De aanleg van een rotonde, verbetert de verkeersveiligheid en zorgt voor een goede doorstroming van het fietsverkeer dat voorrang zal krijgen.

Nadat de raad is geïnformeerd volgt medio 2022 een raadsbesluit over de tracékeuze, uitwerking, benodigd budget en uitvoeringsovereenkomst met de provincie. Dit besluit neemt de raad op basis van onder andere het voorlopig ontwerp, de onderzoeken en de documenten voor de overeenkomst met de provincie Utrecht. Als de raad instemt met alle benodigde randvoorwaarden en de andere partijen ook kunnen starten, kan verdere voorbereiding opgepakt worden. Het voorlopig ontwerp wordt dan verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Daarbij worden de bewoners en stakeholders betrokken. Daarna volgen de verdere voorbereidingen voor de uitvoering en vanaf 2023/2024 de uitvoering zelf.