Bunnik, Perceel Krommerijnstraat, plan voor 6 appartementen

Categorieën

  • Bunnik

Initiatief tot herontwikkeling

Voor het onbebouwde stuk grond aan de Krommerijnstraat in Bunnik is een voorstel ingediend voor de bouw van 6 kleinschalige huurappartementen. De initiatiefnemer heeft hiervoor een vooroverlegplan ingediend. Op 6 september 2021 heeft de gemeente met deze initiatiefnemer een intentieovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst staan o.a. de gemeentelijke voorwaarden en eisen ten aanzien van de gewenste ontwikkeling en planvorming.

Communicatie en vervolg

De direct omwonenden van het perceel zijn door de initiatiefnemer geïnformeerd over zijn plannen. Het vooroverlegplan wordt nu eerst voorgelegd aan de welstandscommissie voor advies. Zodra dit is afgerond, organiseert de initiatiefnemer een informatiebijeenkomst waarin hij de plannen toont en hierover met geïnteresseerden in gesprek gaat.