Privacyrechten

Deze informatie is van belang bij het vastleggen van uw persoonsgegevens door de gemeente.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Afhankelijk van de dienst waarvoor u komt, kunnen dat ook andere gegevens zijn, zoals uw geboortedatum, geslacht, Burgerservicenummer, of meer persoonlijke informatie, zoals over uw gezondheid.

Bescherming van uw persoonsgegevens

U heeft recht op bescherming van uw persoonsgegevens. Daarvoor heeft de wet u een aantal rechten gegeven.

De hieronder genoemde rechten kunt u uitoefenen voor uw eigen persoonsgegevens of de persoonsgegevens van uw kind tot 16 jaar. Voor de uitoefening van deze rechten worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij een verzoek buitensporig of ongegrond is.

Als u een beroep wilt doen op uw rechten, stuur dan een mail naar privacy@bunnik.nl.

 

Beslistermijn en rechtsbescherming

De beslistermijn op uw verzoek (om gebruik te maken van uw rechten) is een maand.Voor complexe verzoeken kan de beslistermijn tot 3 maanden worden verlengd.

Ingeval van een schriftelijke (inclusief elektronische) beslissing op uw verzoek kunt u binnen 6 weken na verzending daarvan schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Daarnaast kunt u binnen de termijn voor het instellen van beroep aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een verzoek richten tot bemiddeling of advisering in uw geschil.

Buiten deze rechtsmiddelen kunt u een klacht indienen bij de AP.