Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Dat heet verstrekkingsbeperking persoonsgegevens. De verstrekkingsbeperking geldt voor alle persoonsgegevens die de gemeente geregistreerd heeft. Zoals naam, adres, gegevens over huwelijk, nationaliteit en kinderen. U kunt geheimhouding van persoonsgegevens aanvragen voor:

  • Uzelf
  • Uw minderjarige kinderen
Maak een afspraak Vraag online aan

Er zit geen termijn aan de geheimhouding van persoonsgegevens. De geheimhouding blijft geldig totdat u deze weer intrekt. Ook als u verhuist binnen de gemeente of naar een andere gemeente blijft de geheimhouding van uw persoonsgegevens van kracht. U hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Geheimhouding niet altijd mogelijk

In sommige gevallen kunt u de verstrekking van persoonsgegevens niet tegenhouden, ook al heeft u daar een aanvraag voor ingediend.

Als overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw persoonsgegevens vragen, dan is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken.

Het kan ook voorkomen dat een advocaat om uw persoonsgegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven, voordat de gemeente de gegevens verstrekt.

Geen.