Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen. Dat noemen we ook wel een verstrekkingsbeperking persoonsgegevens. De geheimhouding geldt voor alle persoonsgegevens die de gemeente geregistreerd heeft. Zoals uw naam en adres of gegevens over uw huwelijk, nationaliteit en eventuele kinderen. Aanvragen van een geheimhouding kan met een afspraak op het gemeentehuis of online. U kunt dit aanvragen voor:

  • Uzelf
  • Uw minderjarige kinderen
Maak een afspraak Vraag online aan

De geheimhouding blijft geldig totdat u deze weer intrekt. Ook als u verhuist binnen de gemeente of naar een andere gemeente, blijft de geheimhouding van uw persoonsgegevens geldig. U hoeft geen nieuwe aanvraag in te sturen.

Soms kunt u niet tegenhouden dat persoonsgegevens worden doorgegeven, ook al heeft u daar een aanvraag voor gedaan. Als overheidsinstellingen of instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw persoonsgegevens vragen, dan is de gemeente verplicht om uw gegevens te geven. Het kan ook voorkomen dat een advocaat om uw persoonsgegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij u betrokken bent. In dat geval mag u eerst uw mening geven voordat de gemeente de gegevens geeft.

Aanvragen van een geheimhouding persoonsgegevens is gratis.

Op onderstaande websites leest u meer over de geheimhouding van persoonsgegevens en de basisregistratie personen (BRP):