Bunnik, Oranjebuurt

Werkzaamheden en herinrichting

Oranjebuurt praatplaat

Aangenaam wonen en leven in de Oranjebuurt, dat doen we samen

De Oranjebuurt gaat op de schop. Na vervanging van kabels en leidingen is het riool aan de beurt. Daarna richten we samen met u de openbare ruimte klimaatbestendig in. We zorgen voor de berging van water en voldoende groen. Ondertussen kunt u ook uw woning isoleren en zelf een opvang voor hemelwater maken.

Om aan de slag te gaan met de Oranjebuurt van morgen, hebben wij de hulp van de bewoners nodig. Dat begint met een eerste inventarisatie door middel van een bewonersenquête.

Vul hier de enquête in 

Kabels en leidingen

We vervangen in de Oranjebuurt de gas-, water- en elektraleidingen. Dit wordt gedaan door de nutsbedrijven. Bewoners ontvangen een brief over de dagen en tijden van de werkzaamheden.

Bij vragen kunt u terecht bij de monteurs of bij René van den Berg, via
06-11322101 of r.v.d.berg@heuvelheesch.nl. Op de website van Waterstoring vindt u info over het vervangen van de waterleidingen.
U kunt ook bellen met Vitens, 0800-0359.

Riolering

De riolering in de Oranjebuurt is aangelegd in de periode 1955-1960. Een deel van de riolering is nu, anno 2020, aan het einde van de technische levensduur. Vanuit de zorgplicht inzameling afvalwater moet de gemeente zorgen voor een veilige, goede en efficiënte inzameling van het afvalwater. Om deze twee redenen zal de riolering in de Oranjebuurt aangepast, verbeterd of vervangen worden. Hierbij wordt gelijk een gescheiden systeem aangelegd waardoor het regenwater apart wordt ingezameld, vastgehouden en indien nodig afgevoerd. Het vuilwater gaat naar de rioolwaterzuivering. Tegelijkertijd vindt een herinrichting plaats om aan de nieuwe klimaatdoelstellingen te gaan voldoen.

Hemelwateropvang

Het huidige rioolstelsel is een gemengd systeem waardoor er relatief schoon water naar de rioolwaterzuivering wordt afgevoerd. Dit is voor het reinigingsproces een ongewenste situatie. Vanuit milieu en klimaat is er de wens om dit systeem te verbeteren door het regenwater lokaal te houden. Door ook de openbare ruimte hierop aan te passen, wordt de buurt voor de komende 50-70 jaar klimaatrobuust.

Daarnaast helpt het als bewoners zoveel mogelijk hemelwater opvangen en bergen op eigen terrein. Door de afvoer te vertragen vermindert dit verdroging in hete en droge periodes. Dit betekent voor u minder sproeien (leidingwatergebruik) en dus minder kosten. Bekijk deze video voor meer uitleg.

Herinrichting

Ook de inrichting van de straten is van medio vorige eeuw. Dit past niet meer bij de huidige inzichten vanuit verkeersveiligheid, parkeren & nieuwe mobiliteit, sociale veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte. Er wordt in overleg met de bewoners gekeken naar een passende inrichting. De basis hiervoor zijn wet- en regelgeving, vastgestelde kaders, onderzoeken en input vanuit de buurt.

De eerste stap is een enquête, waarmee in beeld wordt gebracht wat de wensen in de buurt zijn. Dit totaal levert het programma van eisen met bijbehorend schetsontwerp. Deze documenten zullen de basis zijn voor het te volgen participatietraject.

Woningisolatie

Bij woningen die zijn gebouwd vóór 2000 moet meestal eerst het isolatieniveau van de woning verbeterd worden voordat er volledig zonder aardgas kan worden verwarmd. Met eerst isoleren bespaart u direct op aardgasverbruik en zetten we met elkaar een stap in de goede richting.

Isoleren kunt u alleen doen, maar u kunt ook samen optrekken met de buren. Dit is leuker, makkelijker én goedkoper. De Oranjebuurt is uitgekozen om als eerste kennis te maken met een buurtactie onder de titel “Samen Isoleren Oranjebuurt”. In de zomer van 2020 zijn de bewoners van de Oranjebuurt in Bunnik uitgenodigd om samen te isoleren. Comfortabeler wonen met een lagere energierekening. En een mooie bijdrage aan het milieu.

Geïnteresseerd in het isoleren van uw woning?
Kijk op www.energiebunnik.nl/oranjebuurt

Meer weten en maatwerk voor uw woning?
Zie www.grijsnaargroen.nl/oranjebuurt