Bunnik, Oranjebuurt

Aangenaam wonen en leven in de Oranjebuurt, dat doen we samen

Oranjebuurt praatplaat

De Oranjebuurt gaat op de schop. Na vervanging van kabels en leidingen is het riool aan de beurt. Daarna richten we samen met u de openbare ruimte klimaatbestendig in. We zorgen voor de berging van water en voldoende groen. Ondertussen kunt u ook uw woning isoleren en zelf een opvang voor hemelwater maken.

Bewoners denken mee

Om aan de slag te gaan met de Oranjebuurt van morgen, hebben wij de hulp van de bewoners nodig. Dat begon met een eerste inventarisatie via een bewonersenquête begin 2021. Lees hier (pdf, 168 KB) de enquêteresultaten.

Inmiddels kan iedereen zijn eigen tips en reacties op de ontwerpen doorgeven via onze participatiewebsite. Op deze website presenteren we in de verschillende fases het ontwerp. Ook koppelen we hier terug welke reacties zijn ontvangen en hoe deze wel of niet in het gemeenschappelijke ontwerp passen. Kijk voor alles over de participatie op de website.

Ga naar: leefjeomgeving.nl/oranjebuurt

Werkzaamheden en herinrichting

Meer weten over de werkzaamheden? In het uitklapmenu hieronder vindt u niet alleen de status van bepaalde onderdelen van het project, maar ook waarom iets verbeterd of aangepast wordt. Klik op een item en lees meer.

Nieuws voor bewoners

De nieuwsbrieven en bewonersbrieven vindt u in het uitklapitem hieronder.