Energie besparen voor bedrijven en ondernemers

De overheid vraagt van ons allemaal dat we zuiniger omgaan met energie. Daar heeft u met uw bedrijf of als ondernemer ook mee te maken. Hier vindt u meer informatie wat u kan en moet doen aan energiebesparing.

Energiebesparing binnen uw bedrijf

Verbruikt u met uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektra en/of 25.000 m³ op jaarbasis? Dan bent u verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen 5 jaar terug kunt verdienen. Energie besparen is daarmee niet alleen beter voor het milieu, u kunt er ook geld mee besparen. Een besparing van 20 procent is geen uitzondering.

Toezichthouders van de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) controleren of u bedrijf voldoet aan de wettelijke plicht. Zij adviseren u over een plan van aanpak, spreken met u af op welke termijn u wat hebt uitgevoerd en controleren hier op. Als de ODRU ziet dat u niet alle rendabele maatregelen hebt genomen, dan treden zij handhavend op.

Erkende maatregelen

Om het voor u als ondernemer makkelijker te maken om te voldoen aan de energiebesparingsplicht heeft de overheid een lijst met energiebesparende maatregelen gemaakt. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) leest u meer over deze erkende maatregelen.

Om zoveel mogelijk energie te besparen, moet u de erkende maatregelen goed beheren en onderhouden. Dit heet Doelmatig Beheer en Onderhoud (DBO). Hierdoor heeft u meer kans dat de investering zich ook echt terugbetaald. Meer informatie over DBO-maatregelen kunt u vinden op de site van Infomil.

Informatieplicht

Bedrijven zijn sinds 1 juli 2019 elke 4 jaar verplicht de overheid actief te informeren over wat ze precies gedaan hebben om de vereiste energiebesparing te bereiken. Anders gezegd: u moet dus zelf bewijzen dat u de wettelijke plicht tot energiebesparing voor uw bedrijf echt naleeft. Dit is bedacht om handhaving van de wet makkelijker te maken.

U kunt u melding indienen via het eLoket van RVO.  Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen. In 2023 (voor de ronde 2023-2027) moet u voor 1 december een nieuwe melding indienen.

Onderzoeksplicht

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks meer dan 10 miljoen kWh aan elektriciteit of 170.000 m3 aan aardgas, dan geldt er voor uw bedrijf een onderzoeksplicht. Deze plicht is bedoeld voor energiezuinige oplossingen die te maken hebben met de activiteiten van uw bedrijf: niet met het bedrijfspand (behalve als die oplossing gevolgen heeft voor het energiegebruik van de gebouwen). Voor de bedrijfspanden zelf geldt de ‘informatieplicht energiebesparing’. Op de website van RVO vindt u meer informatie.

Energiebesparing voor kleinverbruikers

Verbruikt u met uw bedrijf minder dan 50.000 kWh elektra en 25.000 m³ op jaarbasis, dan bent u  een kleinverbruiker. Dan is het juist ook voor u interessant om te kijken welke energiebesparende maatregelen u kunt nemen. Voor u als kleinverbruiker verdienen energiebesparingsmaatregelen zich nog sneller terug dan voor grotere energieverbruikers, doordat u een hogere energieprijs betaalt.