Woonbeleid 2024 - 2027: Investeren in betaalbaar wonen

Investeren in betaalbaar wonen. Dat is wat we in Bunnik, Odijk en Werkhoven de komende jaren gaan doen. Tot 2040 wil de gemeente Bunnik 4.300 woningen toevoegen om inwoners een passende woning te kunnen bieden. Zodat jongeren zelfstandig kunnen wonen, ouderen kunnen verhuizen naar een betere, gelijkvloerse woning dicht bij voorzieningen en er ruimte ontstaat voor gezinnen.  

Woonbeleid gemeente Bunnik

Het Woonbeleid 2024 - 2027 gaat over het bouwen van betaalbare woningen. We proberen de bestaande woningvoorraad bij te sturen, zodat alle inwoners een passende en betaalbare woning vinden. Ook zet het woonbeleid in op verduurzaming van bestaande woningen. Er is aandacht voor wonen met zorg en nieuwe vormen van samenwonen, waarbij samenleven en omzien naar elkaar wordt gestimuleerd. Zo zorgen we ervoor dat de gemeente Bunnik leefbaar en vitaal blijft voor onze huidige en toekomstige inwoners. 

Besluitvorming gemeenteraad 

De gemeenteraad neemt hierover een besluit op 7 maart. Voorafgaand aan de besluitvorming wordt het woonbeleid besproken tijdens de volgende raadsavonden:  

  • 15 februari – informatieavond om 19.30 uur  
    De raad gaat deze avond in gesprek met corporaties, zorgpartijen en ontwikkelaars. Zo kan de raad informatie ophalen vanuit het gemeentehuis en de samenleving. Deze avond worden er geen standpunten ingenomen.  

  • 29 februari - politieke avond om 19.30 uur  
    Inwoners, bedrijven en organisaties hebben de mogelijkheid om in te spreken. Het doel van de politieke avond is om onderling standpunten uit te wisselen en om argumenten te delen (oordeelsvorming).  

Wilt u over dit onderwerp ook in gesprek gaan met de raad (15 februari) of inspreken (29 februari)? Neem dan contact op met de griffie via griffie@bunnik.nl of (06) 34 17 70 62. 

Op de raadsvergadering van 7 maart (aanvang 20.00 uur) is geen inspraak meer mogelijk. De gemeenteraad neemt dan een besluit.