Woningtaxateurs BghU aanwezig voor vragen over WOZ-waarde

In de tweede helft van februari verstuurt Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) namens de gemeente Bunnik belastingaanslagen naar een groot gedeelte van de huiseigenaren in onze gemeente. BghU voert de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt BghU de hoogte van de WOZ-waarden vast voor alle onroerende zaken. Indien u als woningeigenaar vragen heeft bij de wijze waarop de WOZ-waarde is vastgesteld of de hoogte hiervan kunt u met uw vragen ook direct terecht bij een woningtaxateur van BghU. Zij kunnen u persoonlijk uitleg geven over de hoogte en totstandkoming van uw WOZ-waarde.  

De woningtaxateurs van BghU zijn op maandag 4 en 18 maart aanwezig in het gemeentehuis (Singelpark 1, Odijk). Ze zijn van 09.00 tot 16.00 uur beschikbaar om u te helpen met uw vragen over de hoogte van de WOZ-waarde van woningen. Zij werken alleen op afspraak. Via uw persoonlijke QR-code kunt u een afspraak maken. Deze QR-code vindt u op uw belastingaanslag. 

Als u problemen heeft met het regelen van uw lokale belastingzaken, aarzel dan niet om contact op te nemen met BghU. U kunt hen ook bereiken op telefoonnummer 088 – 06 40 200. Ook als u op 4 of 18 maart nog geen aanslag heeft ontvangen of niet in de gelegenheid bent geweest om een afspraak te maken, kunt u telefonisch met uw vragen bij BghU terecht. Meer informatie is ook te vinden op de website van BghU.