Uitkomsten vragenlijst wonen in gemeente Bunnik

Wat kan de gemeente Bunnik nog meer doen voor inwoners tussen de 18 en 35 jaar om de woningnood op te lossen? Wat vinden zij belangrijk als het gaat om wonen en wat voor creatieve ideeën en oplossingen hebben zij? Van 20 september tot en met 16 oktober 2023 konden inwoners tussen de 18 en 35 jaar een vragenlijst invullen en zo hun mening geven. Dat hebben 185 personen gedaan, waarvoor dank! Uit de vragenlijst blijkt duidelijk de urgentie om voor jongeren snel betaalbare huisvesting te realiseren. De uitkomsten worden verwerkt in de woonvisie 2024-2027. 

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten?  

Bijna de helft van de reacties kwam van jongeren onder de 30 jaar. Bijna iedereen is woonachtig in de gemeente Bunnik. Binnen vijf jaar willen er 108 personen verhuizen, sommigen liefst binnen één jaar en bij voorkeur binnen de gemeente Bunnik.  

De redenen om te verhuizen lopen uiteen van op zichzelf of samenwonen tot meer ruimte nodig en de stap naar kopen maken. Dat verhuizen nog niet is gelukt komt vooral door de hoge prijzen, het beperkte aanbod en de lange wachttijden. Meer dan de helft wil graag kopen en een derde wil huren; het liefst een appartement of een gezinswoning. 

Als de gemeente voorrang kan geven bij het toewijzen van woningen, dan vooral aan jongeren en aan vitale beroepen. Om op korte termijn een woning te vinden, hebben de meeste respondenten belangstelling voor deze ideeën: friends-contracten, jongerencontracten, en flexwoningen. De vijf meest genoemde oplossingen en ideeën door respondenten zijn:   

  • Doorstroming bevorderen  
  • Betaalbaarheid verbeteren  
  • Voorrang eigen inwoners   
  • Verbouwen (leegstaande) panden, bedrijven of schuren  
  • Tiny houses bouwen  

Wat doen we met de uitkomsten?  

De uitkomsten van deze vragenlijst worden verwerkt in de woonvisie 2024-2027. Hierin wordt onder andere vastgelegd hoeveel woningen de gemeente wil bouwen en voor wie, zodat de woningen bij de juiste mensen terechtkomen. De woonvisie wordt in het eerste kwartaal van 2024 besproken in de gemeenteraad. De gemeente gaat samen met woningcorporaties en ontwikkelaars aan de slag met de uitvoering. Hoe kunnen we snel meer woningen bouwen en de wensen en behoeften van inwoners tussen de 18 en 35 jaar realiseren? Zo willen wij het wonen in onze gemeente nog beter maken.