Training fondsenwerving

Veel inwoners lopen rond met ideeën om iets te kunnen betekenen voor andere inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een nieuwe activiteit, een buurtkoffie, een moestuin in de straat, een ontmoetingsplek in de wijk of een maatjesproject. Vaak blijft het bij een idee als u niet weet hoe u de middelen kunt aantrekken om uw project tot uitvoering te brengen. 

Daarom organiseren de gemeente Bunnik en het Netwerk BunnikSamen een training Fondsenwerving, voor burgerinitiatieven of lokale non-profitorganisaties. De training wordt verzorgd door ervaren trainers van de Sesam Academie. 

Drie bijeenkomsten

Tijdens drie bijeenkomsten en voorbereidende huiswerkopdrachten werkt u uw idee voor een project uit tot een concreet plan waarmee u een fonds gaat benaderen. Om ervoor te zorgen dat u optimaal profiteert van de training, adviseren we om met twee personen per project mee te doen. U werkt samen aan het plan. 

Waar en wanneer

De training wordt gegeven in het gemeentehuis in Odijk op maandagen: 16 en 30 september en 14 oktober 2024, van 19:00 – 21:00 uur. Inloop vanaf 18:45 uur. Na ongeveer 2 maanden, op maandag 9 december, is er een terugkomavond om ervaringen uit te wisselen over de fondsaanvragen die zijn gedaan.