Sluiting pand Schoudermantel 6A

Op donderdagmiddag 20 juli is het leegstaande pand aan de Schoudermantel 6A gesloten voor de duur van zes maanden. In dit pand zaten krakers. Toezichthouders hebben daarom in juni samen met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het pand meerdere keren gecontroleerd. Uit de rapporten van de controles bleek dat de veiligheid (brand- en explosiegevaar) en gezondheid van de gebruikers van het pand in gevaar was. Ook voor de omgeving was dit een risico. 

De eigenaar van het pand en de krakers zijn gewezen op de gevaren en hebben de tijd gekregen om de situatie op het gebied van (brand)veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Bij de controle in juli bleken de genomen maatregelen niet voldoende. Ook was de situatie op sommige punten juist verergerd. Vandaar dat het college van burgemeester en wethouders de krakers nogmaals heeft verzocht om het pand te verlaten en heeft besloten om het pand te sluiten. De krakers hebben de tijd gehad om hun bezittingen te pakken. Het pand blijft gesloten voor de duur van zes maanden. De gemeente heeft contact met de eigenaar van het pand over de toekomst van het pand.