Rapportageverplichting werkgebonden verkeer voor bedrijven

Vanaf 1 juli 2024 moeten bedrijven met 100 of meer medewerkers rapporteren over hoe hun werknemers naar het werk komen. Dit geldt voor zowel zakelijk als woon-werkverkeer. Dit heet de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). Deze verplichting geldt ook voor een aantal bedrijven in Bunnik. Tot en met 30 juni 2024 is rapporteren niet verplicht, maar kunnen bedrijven vrijwillig rapporteren. De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) zal in 2025 voor de gemeente gaan controleren of deze bedrijven aan de verplichting voldoen.

Stimuleren van duurzaam vervoer

Werknemersverkeer draagt flink bij aan de CO2-uitstoot die in Nederland wordt uitgestoten. Om dit percentage te verminderen is deze rapportage geïntroduceerd. Werkgevers hebben een belangrijke rol in het verduurzamen van het werknemersverkeer. Bijvoorbeeld door werknemers te stimuleren om duurzame vervoermiddelen te gebruiken, zoals het openbaar vervoer of de fiets. Het rapport geeft inzicht in welke vervoersbewegingen er rondom uw organisatie zijn en er staat in wie u advies op maat kan geven om verder te verduurzamen.

Inleveren rapportages

Bedrijven moeten gegevens verzamelen over het aantal kilometers dat werknemers in een jaar afleggen en welk vervoersmiddel ze gebruiken. De deadline voor de rapportage over 2024 is 30 juni 2025. Vanaf 2026 is een jaarlijkse rapportage verplicht.