Raamovereenkomst woningbouw Kersenweide getekend

De raamovereenkomst voor de ontwikkeling van 1200 woningen in Bunnik Odijk-west is dinsdag 14 juni ondertekend door de zeven ontwikkelende marktpartijen en gemeente Bunnik. Hierin leggen de partijen de spelregels vast om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst. De raamovereenkomst is een vervolg op de op 26 mei 2021 ondertekende intentieovereenkomst en vormt de basis voor de nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst.

In de raamovereenkomst, die inhoudelijk is gekoppeld aan de onlangs door de gemeenteraad vastgestelde Gebiedsvisie Kersenweide, worden afspraken gemaakt over de wijze van samenwerken en de invulling van de nog op te stellen samenwerkingsovereenkomst. De partijen committeren zich in deze raamovereenkomst tot het doorlopen van het proces met als eindproduct in de volgende planfase: een samenwerkingsovereenkomst met het bijbehorende Masterplan Kersenweide.

De raamovereenkomst is getekend door de zeven ontwikkelende marktpartijen: Van Wanrooij Projectontwikkeling, Nijhuis Bouw, Heilijgers (Ontwikkelcombinatie Odijk West), Jansen Bouwontwikkeling, Bunnik Projecten & Bouw, BPD Gebiedsontwikkeling en Van Wijk. Wethouder Ali Dekker tekende namens de gemeente.

Met de ondertekening van deze overeenkomst is weer een belangrijke stap gezet in het planproces en de opgave voor de gebiedsontwikkeling van Kersenweide. Een nieuwbouwproject dat tot 2030 moet voorzien in 1200 woningen in Odijk-West, met een eigentijds dorps karakter, in het duurzaam groene landschap, waar de fiets centraal staat.

Meer informatie over Kersenweide vindt u op deze website.