Plannen voor water in uw buurt? Vraag subsidie aan!

Bewonersgroepen, schoolklassen, historische verenigingen en wijkcomités opgelet: in 2024 is er vanuit Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) opnieuw € 200.000,- beschikbaar voor plannen die bijdragen aan een watervriendelijke inrichting van uw leefomgeving en het vergroten van het waterbewustzijn.

Subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven

Heeft u plannen om uw wijk, een plein of de tuinen duurzamer in te richten of de biodiversiteit te vergroten? Of plannen voor een tentoonstelling of een gastles om inwoners meer waterbewust te maken? Vraag dan de subsidie Blauwe Bewonersinitiatieven aan. Per initiatief is er maximaal € 5000,- beschikbaar.

HDSR wil met de subsidie bewoners stimuleren om zelf in actie te komen. We moeten ons allemaal voorbereiden op het veranderende klimaat: langere perioden van droogte en hitte, afgewisseld door hevige piekbuien. Dat vraagt actie, en niet alleen van het waterschap. Veel bewoners hebben zelf al maatregelen getroffen.

Eerdere buurtinitiatieven

In 2023 ontvingen 49 initiatieven subsidie van het waterschap. Zo kwamen mensen met ideeën voor watervriendelijke schoolpleinen, clean up acties en het aanleggen van groene daken. Laat u vooral inspireren!