Opening regionaal energiecentrum

Op 24 april hebben de wethouders van vijf deelnemende gemeenten het Regionaal Energiecentrum op de Slotlaan 279 in Zeist feestelijk geopend. De wethouders bekrachtigden deelname van hun gemeente door het aanbrengen van het gemeentelogo op de overzichtskaart en door het uitspreken van een persoonlijke boodschap aan de initiatiefnemers.

Het Regionaal Energiecentrum bedient inwoners van de gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Zij kunnen er terecht voor informatie en onafhankelijk advies over het verduurzamen van hun woning en voor demonstraties van verschillende oplossingen. Denk hierbij aan isolatiemateriaal, ventilatiesystemen en warmtepompen. Deze diensten worden verzorgd door Grijs naar Groen, dat voorheen in Houten gevestigd was. Inwoners van Zeist kunnen in het Regionaal Energiecentrum ook terecht voor hulp door de vrijwilligers van Mijn Groene Huis. Voorheen gebeurde dit op Slotlaan 300.

De wethouders benadrukten één voor één het belang van dit Regionaal Energiecentrum voor hun bewoners. Wethouder Buijtelaar van Wijk bij Duurstede: “Het geeft vorm en inhoud aan het gemeentelijke beleid om afscheid van aardgas te nemen”. Wethouder Catsburg van Zeist schetste de ontwikkeling in de afgelopen jaren naar nu: een Regionaal Energiecentrum met zowel de hulp van bewoners aan bewoners als onafhankelijk professioneel advies door Grijs naar Groen. Wethouder Oyevaar van Utrechtse Heuvelrug: “Het is hartstikke belangrijk om het abstracte verhaal voor bewoners concreet te maken en dat doen jullie”. Wethouder de Groot van Bunnik: “Ik denk dat dit voor bewoners van Bunnik een logischer plek is om naar toe te gaan”. Wethouder Vermeulen van Houten: “Ik weet hoe lastig het is om je te verdiepen in een warmtepomp. Mijn bezoek aan de showroom van Grijs naar Groen heeft daarbij echt geholpen.”

Grijs naar Groen voert in het Energiecentrum gratis en onafhankelijk technische adviesgesprekken met inwoners over het energiezuinig maken van hun woning, het zelf opwekken van energie en het afscheid nemen van aardgas. Hiervoor krijgt Grijs naar Groen subsidie van de gemeenten. Grijs naar Groen is elke donderdag en vrijdag van 13 tot 17 uur op het Regionaal Energiecentrum aanwezig.

Mijn Groene Huis is sinds 2016 hét informatiepunt voor inwoners van de gemeente Zeist over energiezuinig wonen en duurzaam opwekken. De Stichting werkt met een klein team van professionals en zo’n 70 vrijwilligers. Op de nieuwe locatie krijgt Mijn Groene Huis betere faciliteiten voor het ontvangen en rondleiden van bewoners. Ook huurders komen aan hun trekken, in de hoek ‘Omlaag die Meter’, met diverse kleine maatregelen en tips over nieuwe gewoontes. Mijn Groene Huis is van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13 en 17 uur aanwezig op het Regionaal Energiecentrum en op zaterdag van 12 tot 16 uur. Mijn Groene Huis wordt gesubsidieerd door de gemeente Zeist.  

Dit is een aanvulling op de diensten van bestaande energie-initiatieven en (digitale) energieloketten in Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Voor het zien en horen van diverse energietechnieken, zoals warmtepompen en ventilatiesystemen én voor professioneel advies kunnen zij doorverwijzen naar het Regionaal Energiecentrum.

Zie voor meer informatie de websites van Grijs naar Groen: https://grijsnaargroen.nl en Mijn Groene Huis: www.mijngroenehuis.nu.