Onno James nieuwe wethouder gemeente Bunnik

Op donderdag 6 juli is Onno James geïnstalleerd als wethouder bij de gemeente Bunnik. Hij is de opvolger van Ali Dekker, die om persoonlijke redenen is gestopt als wethouder. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de voordracht van Onno James door de D66-fractie.

Onno James (1993) is sinds 2022 raadslid en fractievoorzitter van de D66 Bunnik. Tot voor kort was hij werkzaam als Opgavemanager bij de gemeente Woerden. Als opvolger van Ali Dekker neemt hij vooralsnog de portefeuilles over, waaronder Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie, Wonen, Werk en Inkomen, Gezondheid, MFA’s en Onderwijshuisvesting. En als projectbestuurder wordt hij verantwoordelijk voor Kersenweide en de Kerkenvisie. Na de zomervakantie beslist het college over de definitieve portefeuilleverdeling.

Wethouder Onno James: “Ik ben vereerd om als wethouder te mogen bijdragen aan een mooier Bunnik, Odijk en Werkhoven. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met het college en de gemeenteraad. Ik hoop de komende tijd met veel betrokken inwoners en organisaties in onze gemeente kennis te maken.”

Burgemeester Ruud van Bennekom: “Het is mooi dat de gemeenteraad zo snel al een opvolger van Ali Dekker heeft benoemd. Onno James weet als raadslid al goed wat er speelt in de gemeente Bunnik en de regio. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij zich het werk als wethouder snel eigen zal maken.”

Voor de D66-fractie in de gemeenteraad heeft de benoeming van de huidige fractievoorzitter tot wethouder gevolgen voor de samenstelling. Winny Toersen wordt de nieuwe fractievoorzitter; Toersen is een ervaren raadslid en breed gerespecteerd in de raad en de partij. Klaas Maijer (nu fractie-assistent) wordt het nieuwe raadslid namens D66, zijn installatie is in de eerstvolgende raadsvergadering in september. Van 2014 tot 2018 was Maijer ook al raadslid van de gemeente Bunnik.