Ondertekening voor- en vroegschoolse educatie door wethouder Ali Dekker

Vorige week zijn de resultaatafspraken van de voor- en vroegschoolse educatie ondertekend door de wethouder Ali Dekker, Ingrid Zoer (regiomanager van Kind & Co Ludens), Inge Oelen (directeur-bestuurder schoolbesturen KS Fectio), Gaby de Jongh (Clusterdirecteur Wereldkidz) en Paul-Dirk van Buuren (CBO Zeist directeur-bestuurder).

Deze resultaatafspraken tussen alle betrokken partijen hebben als doel om peuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Andere doelen die bekrachtigd zijn in de resultaatafspraken bevatten onder andere:

  • Het bieden van gelijke kansen voor kinderen door ervoor te zorgen dat alle kinderen reken- en taalvaardigheden voldoende beheersen om zo laaggeletterdheid en laaggecijferdheid te voorkomen;
  • Ieder kind dat bij aanvang (in de peuteropvang of op de basisschool) een taalachterstand heeft, heeft een extra groei in ontwikkeling doorgemaakt afgezet tegen de leeftijdsgroei;
  • Ieder kind is sociaal emotioneel vrij om tot leren te komen;
  • Alle kinderen beheersen de basisvaardigheden die bij het doorstromen naar groep 3 verwacht worden, er zijn geen achterstanden op taal;
  • Kinderen die vve hebben gevolgd, beheersen zo goed mogelijk de basisvaardigheden bij het doorstromen naar groep 3.