Ondertekening Partnerverklaring door wethouder Hilde de Groot

Wethouder Hilde de Groot tekende woensdag 30 augustus de Partnerverklaring van Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht, waarmee zij kenbaar maakt dat gemeente Bunnik achter de doelstelling van het Geopark staat en dat waar mogelijk steunt.

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht is een burgerinitiatief dat streeft naar de Unesco-kwalificatie Geopark voor de hele Heuvelrug en de laaggelegen natte gebieden aan weerszijden: Vechtstreek, Kromme Rijnstreek en Eemland. De kwalificatie Geopark kan aan een gebied worden toegekend als dat bijzonder genoeg wordt bevonden voor wat betreft de ontstaansgeschiedenis, de aardkundige, ecologische en cultuurhistorische waarden en in dit geval ook de rol van het water en hoe de mens daarmee omgaat. Het Geopark vertelt en verspreidt het verhaal over het ontstaan, de ondergrond, de natuur en de cultuurhistorie en de verbanden daartussen en verbindt het verleden met de toekomst.

De Heuvelrug is een stuwwal en werd zo’n 150.000 jaar geleden opgestuwd door het ijs uit Scandinavië. Met name de afwisseling tussen “hoog en droog” en “laag en nat” en tussen het zand en het veen maakt het landschap hier zo afwisselend en interessant. Eerder realiseerde het Geopark al een Ontdekkaart en Informatieboekje speciaal voor en over de Kromme Rijnstreek met het bijzondere verhaal van deze streek en de samenhang met de Heuvelrug, met name voor wat betreft de waterhuishouding. En over hoe de brede hoofdstroom van de Rijn na de afdamming in 1122 bij Wijk bij Duurstede de Kromme Rijn werd, de Langbroekerwetering, de forten, de natuur en nog meer. De Kromme Rijnstreek is een parel in het gebied en is onlosmakelijk verbonden met de Heuvelrug.

Gemeente Bunnik is een van de gemeenten in de Kromme Rijnstreek en de 9e gemeente in het Geopark-gebied die de Partnerverklaring heeft ondertekend. Wethouder Hilde de Groot is enthousiast over het Geopark omdat we in een prachtig gebied wonen met een landschappelijke en culturele historie. De gemeente Bunnik ondersteunt deze aandacht voor onze leefomgeving en hoopt dat we via het Geopark nog meer mensen kunnen laten zien hoe mooi Bunnik is!

In het aangeboden materiaal ook verschillende fiets- en wandelroutes en toelichtingen op veel bijzondere plekken in dit gebied. Met het boven tafel brengen en verspreiden van de verhalen wil het Geopark het bewustzijn van onze leefomgeving verhogen en daarmee een stimulans zijn voor duurzame ontwikkeling. Meer informatie vindt u op www.geoparkhgv.nl.

Behalve steeds meer gemeenten zijn ook verschillende natuurorganisaties, waaronder Utrechts Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Partner van het Geopark, net als IVN Heuvelrug en Kromme Rijn en het hier voor het waterbeheer verantwoordelijke waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.