Nieuwe subsidieregeling groene schoolpleinen van start

Groene schoolpleinen spelen een belangrijke rol in een gezondere leefomgeving voor kinderen én zorgen voor meer ruimte voor planten en dieren. De provincie Utrecht opent op 2 april 2024 een subsidieregeling voor groene schoolpleinen en biedt scholen procesbegeleiding aan.

Subsidieregeling met ondersteuning

De afgelopen jaren hebben diverse Utrechtse basisscholen hun schoolplein groener en klimaatbestendiger gemaakt. Om scholen te helpen bij het vergroenen van hun plein en het aanvragen van subsidie, biedt de provincie procesbegeleiding aan. Scholen kunnen zich hiervoor aanmelden via een intakegesprek met het expertteam van het Servicepunt Utrechtseschoolpleinen. Na goedkeuring door het expertteam kan de school een subsidieaanvraag indienen. Vanuit de subsidieregeling voor groene schoolpleinen is in totaal € 575.000 euro beschikbaar. Meer informatie over de subsidieregeling voor scholen én algemene tips over het vergroenen van het schoolplein is te vinden op www.utrechtseschoolpleinen.nl.