Nieuwe ontwikkeling restaurant Nieuw Wulven

De bouw van het restaurant in bos Nieuw Wulven komt dichterbij. In goed overleg hebben Stichting Natuurlijke Recreatie BV, de gemeenten Houten en Bunnik, Staatsbosbeheer en een nieuwe partij het plan verder doorontwikkeld. De omgevingsvergunning voor de bouw is eind december 2023 ingediend en ligt sinds 10 januari 2024 voor zes weken ter inzage bij de gemeente Houten.

Informatiebijeenkomst

Zodra het sein op groen staat voor het plan, organiseren de betrokken partijen een informatiebijeenkomst voor bewoners en belangstellenden. Zij praten iedereen bij over het restaurant en bijbehorend plan waarin voorzieningen rond het restaurant zijn opgenomen die de natuur verrijken en een nieuwe impuls geven aan de recreatie. Er is uiteraard ruimte voor vragen en het inbrengen van idee├źn. De exacte datum van de bijeenkomst wordt bekend gemaakt via de website van Staatsbosbeheer, de gemeentekrant en lokale media.

De betrokken partijen zijn blij met deze ontwikkeling om de volgende stap te zetten op weg naar de realisatie van het restaurant.