Nieuwe locatie vlonder aan de Kromme Rijn

In februari 2024 is de niet-vergunde vlonder bij de Raadhuisbrug in Bunnik verwijderd na een verzoek tot handhaving. De gemeente en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) weten hoe belangrijk recreatie is bij, en op de Kromme Rijn. Zij hebben samen een nieuwe locatie gezocht voor kano’s, en gevonden aan de andere zijde van de Raadhuisbrug, bij de bestaande steiger bij ijsbaan. Deze nieuwe plek voldoet aan alle voorwaarden en biedt de beste mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving. 

Planning en vergunningsprocedure

Het college is akkoord met de locatiekeuze. Voor de verkende locaties hebben HDSR en de gemeente gezamenlijk onderzoek gedaan. De realisatie van de nieuwe vlonder is afhankelijk van de aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning, de doorlooptijd van deze procedure bedraagt minimaal twee maanden. Omwonenden en betrokkenen worden op de hoogte gebracht via een brief.  

Betrokkenheid en communicatie

Het betrekken van de lokale gemeenschap is essentieel voor de gemeente en HDSR. Daarom zijn er diverse gesprekken geweest met kanoverhuurders en horeca. Hierna zijn randvoorwaarden opgesteld waar de nieuwe plek volgens deze betrokkenen aan zou moeten voldoen. Bijvoorbeeld dat de plek dicht bij het centrum moet komen en dat mogelijke overlast voor direct omwonenden beperkt blijft.

Met de start van het vergunningstraject geven we alle belanghebbenden de gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan. Dit doen we onder andere door het instellen van een spreekuur, zodat we beter bereikbaar zijn voor iedereen. Gedurende het gehele vergunningstraject is de gemeente transparant over de voortgang en planning. Door regelmatige communicatie via de media en onze eigen kanalen proberen we iedereen zo goed mogelijk te informeren.  

Toekomstgerichte recreatie

Met de nieuwe locatie van de vlonder hoopt de gemeente een aantrekkelijke en veilige recreatieplek te creëren voor alle inwoners en bezoekers van de Kromme Rijn. De nieuwe locatie wil de gemeente en HDSR dit najaar gerealiseerd hebben, dit is onder voorbehoud van het doorlopen van de vergunningenprocedures.