Integrale controle brengt overtredingen aan het licht

Op dinsdag 31 oktober heeft gemeente Bunnik samen met de politie, boa’s en Veiligheidsregio Utrecht weer een integrale controle gehouden. Dit is een brede controle waarbij op verschillende vlakken wordt gecontroleerd of de wet- en regelgeving goed wordt nageleefd in een pand. In totaal werden er zeven panden gecontroleerd. 

Tijdens een integrale controle kijken de toezichthouders en controleurs elk vanuit hun eigen specialisme naar de situatie in een pand. Dit kan bijvoorbeeld gaan over brandveiligheid, overbewoning of ondermijning. Wij voeren deze controles met enige regelmaat uit om criminele activiteiten te signaleren en onveilige of overlastgevende situaties tegen te gaan. Op die manier blijft onze gemeente een prettige plek om te wonen en te werken. 

Zeven panden gecontroleerd 

In totaal zijn er zeven panden gecontroleerd. In diverse panden troffen de toezichthouders en controleurs brandonveilige situaties aan. De bewoners en/of eigenaar kregen daarop de opdracht om dit zo snel mogelijk op te lossen, bijvoorbeeld door binnen 48 uur rookmelders op te hangen. Ook waren er panden waarin het bestemmingsplan niet werd nageleefd. Dit hield voornamelijk in dat er meer mensen woonden dan is toegestaan volgens het bestemmingsplan.  

Eigenaren krijgen een last onder dwangsom opgelegd voor de overtredingen. Dit houdt in dat zij binnen een bepaalde termijn de overtredingen moeten oplossen. Als dit na de opgelegde termijn nog niet is gebeurd, wordt de eigenaren een dwangsom opgelegd. Dat is een bedrag dat iemand moet betalen als niet wordt voldaan aan afspraken die zijn opgelegd. Dit bedrag wordt iedere dag dat de overtreding niet wordt opgelost, hoger. Hier zit een maximaal bedrag aan vast. Als dit maximale bedrag bereikt is, gaat de gemeente over tot last onder bestuursdwang. Dit houdt in dat de gemeente zelf overgaat tot maatregelen om de overtreding op te lossen. 

Ziet u zelf iets verdachts? 

Natuurlijk zijn de gemeente, politie en boa's waakzaam, maar signalen van inwoners en ondernemers zijn voor ons ook erg belangrijk. Ziet u een verdachte situatie? Dan kunt u dat altijd doorgeven aan de gemeente of de politie (0900-8844). Ook kunt u anoniem een situatie melden bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).