Houthandel van Dam update december 2023

Op het terrein van Houthandel van Dam (TABS) aan de Stationsweg 12 in Bunnik staan diverse bedrijfspanden en loodsen. Een aantal panden zijn verouderd en Houthandel van Dam wil deze vernieuwen. Voor deze werkzaamheden worden regelmatig vergunningen aangevraagd. Graag geven wij hierover een korte update.

Loodsen 6a en 7

Deze loodsen staan op het midden van het terrein. De omgevingsvergunningen voor renovatie van het dak en de gevels zijn in juni 2023 aangevraagd en in oktober 2023 verleend. Er zijn geen bezwaren ingediend, waardoor Houthandel van Dam kan starten met deze werkzaamheden. Zij zullen de omwonenden daarover informeren.

Loods 22

Deze nieuwe loods is inmiddels in gebruik genomen. De gemeente is nog in gesprek met Houthandel van Dam over de groene aankleding van de gevel. Dit is ook een wens vanuit de omwonenden.

Loods 23

Dit is de nieuwe loods in de hoek van het terrein. De omgevingsvergunning is verleend in januari 2023 en de beroepsprocedure loopt tot januari 2024. Houthandel van Dam heeft kenbaar gemaakt beplanting tegen de achtergevel van deze loods te plaatsen, aangezien daar voldoende ruimte voor is. Over de aankleding hiervan zal Houthandel van Dam in overleg treden met de omwonenden.