Houthandel van Dam update april 2024

Op het terrein van Houthandel van Dam aan de Stationsweg 12 in Bunnik staan diverse bedrijfspanden en loodsen. Een aantal panden is verouderd en Houthandel van Dam wil deze vernieuwen. Eind april start de sloop en nieuwbouw van loods 23. Een korte update over de werkzaamheden.  

Sloop en nieuwbouw loods 23  

Afgelopen jaar is loods 22 gebouwd en in gebruik genomen en daarna zijn de loodsen 6a en 7 gerenoveerd. De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van loods 23 is op 17 februari 2024 onherroepelijk geworden. De werkzaamheden starten met het slopen van de oude loodsen; van het dak tot de fundering. In september wordt begonnen met de bouw van loods 23. De werkzaamheden duren naar verwachting van eind april 2024 tot en met juli 2025.  

Informatie  

De omwonenden zijn en worden door Houthandel van Dam geïnformeerd over de ontwikkelingen. Zo heeft Houthandel van Dam in april een bewonersavond georganiseerd. Hierbij is onder andere gesproken over de werkzaamheden en planning: wat kunnen omwonenden wanneer verwachten? Tijdens de persoonlijke gesprekken zijn vragen beantwoord en hebben omwonenden diverse suggesties gedaan.   

Projectwebsite 

Op de website van Houthandel van Dam staat meer informatie over de sloop en nieuwbouw van loods 23. Zoals projectinformatie, effect bouw op de omgeving, bewonersbrieven en contactinformatie. Kijk hiervoor op www.houthandelvandam.nl/verbouwing