Hoe denkt u over het recyclen van afval?

In heel Europa wordt gewerkt aan een samenleving zonder afval: de circulaire economie. Ook de gemeente Bunnik wil hieraan bijdragen. Daarom werken we aan een plan om te zorgen dat er meer afval wordt gerecycled. 

Meer recycling betekent dat minder grondstoffen worden verbrand en dat is een stuk beter voor het klimaat. Om dit te bereiken moet de hoeveelheid restafval omlaag. En dat kan, want meer dan 75% van het afval dat we weggooien kan ook gescheiden worden aangeboden.