Plannen hernieuwde energiestrategie Regio U16 ter inzage

Op 9 januari 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders aangekondigd dat er gestart wordt met het opnieuw bekijken van de Regionale Energie Strategie (RES) in de Regio U16. Dit wordt o.a. gedaan door een Milieueffectrapportage (planMER) uit te voeren, samen met een participatieplan waarin de mening van de inwoner van de gemeente Bunnik van belang is.

Vanaf donderdag 18 januari tot en met vrijdag 1 maart ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage. De NRD is de onderzoeksagenda voor de planMER. Hierin wordt het uit te voeren milieuonderzoek afgebakend. In de NRD wordt dan ook beschreven waarom de planMER wordt uitgevoerd, wat men daarvoor gaat onderzoeken en hoe men dat gaat doen.

Dit onderzoek helpt bij het bepalen van mogelijke locaties voor zonnevelden en windmolens. Het is belangrijk dat er zorgvuldig gekeken wordt naar de impact op geluid, gezondheid, natuur en landschap.

In de regio U16 werken 16 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie samen aan een RES. In 2021 is de eerste RES vastgesteld, waarin staat hoe de regio tot 2030 bijdraagt aan duurzame energie. De gemeente moet nu de beleidskaders van deze RES herzien, en dat heet de RES Herijking. Het kan betekenen dat er nieuwe gebieden worden aangewezen voor duurzame energie, maar de ruimte is beperkt en er zijn veel belangen te wegen, zoals woningbouw, schoon drinkwater en natuurbehoud.

Met de planMER wordt er informatie verzameld over de effecten op geluid, gezondheid, natuur en landschap. Deze informatie helpt bij de afwegingen voor de RES Herijking. Met de inzage betrekken we de inwoners van de gemeente Bunnik bij dit traject en kunnen zij hun mening geven.

Stukken inzien

De onderzoeksagenda en het participatieplan zijn digitaal in te zien op onderstaande webpagina. Vanaf 18 januari tot en met vrijdag 1 maart kunt u de stukken ook inzien bij op het gemeenthuis in Odijk. 

Nalezen

U kunt bovenstaande informatie en de onderzoeksagenda Herijking RES nalezen op www.energieregioutrecht.nl. Ook kunt u daar nalezen hoe te reageren.