Gemeenteraad stelt Masterplan Kersenweide vast

Donderdag 29 juni 2023 is het Masterplan voor gebiedsontwikkeling van Kersenweide door de Raad vastgesteld. Hiermee breekt een nieuwe fase in het project aan, namelijk het uitwerken van de deelplannen voor de realisatie van de eerste 200 tot 250 woningen. Wethouder Ali Dekker luidde de vaststelling feestelijk uit door het glas te heffen.

De vaststelling van het masterplan is tevens haar laatste bestuurlijke daad. Omwille van privéomstandigheden trekt ze zich terug als wethouder. De afgelopen 3 jaar heeft ze met veel daadkracht het plan voor Kersenweide als bestuurder getrokken. Onno James van de D66 fractie neemt per 7 juli het stokje van haar over.

Het Masterplan

Het Masterplan bestaat uit vijf onderdelen. Drie onderdelen zijn nu door de gemeenteraad vastgesteld. Het Stedenbouwkundig plan en de bijbehorende kwaliteitseisen (= Kwaliteitsinstrumentarium) die samen het fundament van het plan vormen. Ook is er gekeken of alle plannen financieel haalbaar zijn. Dit is opgenomen in het Financieel Raamwerk. Deze voorstellen zijn nu voor verdere uitwerking goedgekeurd door de Raad. In de periode die voor ons ligt wordt er nog verder gewerkt aan de twee laatste onderdelen voor de realisatie van het Masterplan: een Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelende marktpartijen en een Ontwerp bestemmingsplan.

Uitwerken deelplannen

In het nieuwe jaar start het projectteam met het uitwerken van het 1e deelplan voor de realisatie van de eerste 200 tot 250 woningen. In deze fase wordt er een detailleringslag gemaakt. Het woongebied wordt nu verder ontworpen en ingericht. Denk hierbij aan de invulling van groen in het gebied maar ook het ontwerpen van de verschillende woningen. Een nieuwe puzzel die tot in detail uitgewerkt wordt. Een fase die de nieuwe wethouder Onno James gaat begeleiden. Wethouder Ali: “Er is nooit een goed moment om een wethouderschap te stoppen, hooguit minder goede momenten. Met de afronding van deze stukken is het fundament voor Kersenweide gelegd. Ik ben trots op wat we hebben bereikt. En ik zal de ontwikkelingen nauw blijven volgen.”