Gemeente Bunnik wil zonnepanelen langs de A12

Om de klimaatdoelen te halen hebben we duurzame energie nodig. Onder andere uit zonne-energie. De gemeente Bunnik werkt samen met Rijkswaterstaat en andere partners om zonnepanelen langs de A12 te realiseren. Op 11 december heeft wethouder Hilde de Groot namens het college een intentieovereenkomst getekend om hier samen aan verder te werken.

Om de klimaatdoelen te halen hebben we duurzame energie nodig. Onder andere uit zonne-energie. Hiervoor geldt een voorkeursvolgorde. De eerste voorkeur is om daken en gevels te benutten voor zonnepanelen, maar dat is niet genoeg om de doelen te halen. Daarom kijken we ook naar de grootschalige opwek van zonne-energie op land. Hierbij streven we naar meervoudig ruimtegebruik. Denk aan het benutten van parkeerplaatsen, langs weg- en spoorinfrastructuur, geluidschermen, stortplaatsen etc. voor zonnepanelen. Binnen dit project zoeken we naar de mogelijkheden om zo veel mogelijk zonne-energie te realiseren langs de A12.

Wethouder Hilde de groot: "Wij, als gemeente, zetten een belangrijke stap in de richting van duurzaamheid door samen met andere gemeenten deze intentieverklaring te ondertekenen. Hiermee bekrachtigen we onze gezamenlijke wil om geschikte locaties langs de A12 te verkennen voor de installatie van zonnepanelen. Deze samenwerking is een krachtig signaal van onze gedeelde inzet voor duurzame energie en het bereiken van milieudoelstellingen. Samen bouwen we aan een groenere toekomst voor onze gemeenschappen."