Warmtetransitie in de Engboogerdbuurt

De gemeente Bunnik wil samen met bewoners van de Engboogerdbuurt een traject starten voor een uitvoeringsplan warmtetransitie. Dit plan heeft als doel om de buurt aardgasvrij te maken door gezamenlijk alternatieven te onderzoeken en een breed gedragen keuze te maken.

Opgave vanuit het Rijk

Vanuit het Rijk ligt er de taak om buurten aardgasvrij maken, hierbij helpt het om een uitvoeringsplan samen met inwoners te maken. Door het werken aan een uitvoeringsplan gaan we gezamenlijk met een wijk aan de slag met het in beeld brengen van opties en het maken van een keuze voor een gewenst aardgasvrij alternatief op termijn. 

Engboogerdbuurt

Enkele inwoners uit de Engboogerdbuurt hebben aangegeven graag verder te willen met het ontdekken van de alternatieven voor aardgas. Ook de gemeente heeft hiervoor al enkele verkennende onderzoeken uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er meerdere opties mogelijk zijn, maar die moeten wel verder onderzocht worden. De gemeente wil daarom gezamenlijk met de inwoners van de Engboogerdbuurt gaan verkennen welke alternatieven voor aardgas in de buurt gewenst en geschikt zijn. Zo wordt er samengewerkt aan haalbare en breed gedragen plannen voor de toekomst. Omdat Bunnik een complexere ondergrond (drinkwaterbeschermingsgebied), oudere bouwjaren en beperkte ruimte heeft, moet er heel goed worden gekeken wat er mogelijk is.

Planning en proces

Voordat er gestart wordt, trekt de gemeente een gespecialiseerd bureau aan die de gemeente en inwoners gaat ondersteunen met dit proces. Dit aantrekken neemt enkele maanden in beslag. Wanneer er gestart wordt, worden bewoners benaderd om gezamenlijk aan de slag te gaan. Het traject van het opzetten van een uitvoeringsplan duurt een aantal jaar.