Gemeente Bunnik uit zorg over luchtvaart en 4e aanvliegroute bij Harbers

De gemeente Bunnik, enkele andere Utrechtse gemeenten en de provincie Utrecht hebben in een brief aan minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) hun "grote zorgen" geuit over de voorgenomen luchtruimherziening. Hun kritiek richt zich met name op het plan om een vierde aanvliegroute naar Schiphol te openen. Die nieuwe route gaat mogelijk over Utrecht. De provincie en gemeenten vrezen voor een toename van de overlast voor bewoners en voor natuur- en stiltegebieden, maar ook de effecten op het klimaat als de luchtvaart verder zou groeien.

De brief is ondertekend door de Utrechtse gedeputeerde Rob van Muilekom (gezonde leefomgeving) en tientallen gemeenten die samenwerken in de werkgroep kerngroep luchtvaart Utrecht.

"Juist nu de druk op de grond steeds meer toeneemt, is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de ruimte in de lucht", schrijft de kerngroep. "Het luchtruim is niet louter bedoeld om de groei van het vliegverkeer te faciliteren. Het is wat ons betreft van cruciaal belang dat nieuwe aanvliegroutes niet leiden tot verdere groei van de luchtvaart en dat besluitvorming daarover juist aansluit bij het uitgangspunt van krimp van de luchtvaart in Nederland."

Verzoek meer rekening te houden

Verder vragen provincie en gemeenten het Rijk "meer dan nu gebeurt" rekening te houden met de belanghebbenden bij ontwikkelingen in het luchtruim, zodat zorgen over bepaalde kwesties goed en op tijd onder de aandacht kunnen worden gebracht. "Daarnaast stellen wij nadrukkelijk de vraag of het niet beter is om de besluitvorming over een vierde aanvliegroute, gezien de grote maatschappelijke aandacht en zorg, voor te leggen aan de Tweede Kamer." Een besluit daarover is volgens provincie en gemeenten te zwaarwegend om via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) af te doen. Een AMvB is een Koninklijk Besluit van de regering en kan, anders dan een wet, in principe zonder medewerking van de Staten-Generaal worden vastgesteld.

Vliegverkeer dat landt op Schiphol nadert de luchthaven nu nog vanaf drie plekken in Nederland. Om het luchtruim 'effici├źnter' te maken, wil Harbers daaraan een vierde aanvliegroute toevoegen. Die komt mogelijk ten zuidoosten van de provincie Utrecht of ten zuidwesten van de provincie Gelderland.

Beter en tijdig informeren

Eind maart stuurden Gedeputeerde Staten van Gelderland al een brief naar Harbers om duidelijk te maken dat de provincie beter en tijdiger door het Rijk geïnformeerd wil worden over de komende luchtruimherziening en ook actief bij de plannen betrokken wil worden.