Gemeente Bunnik en het COA in gesprek over mogelijke opvang van vluchtelingen

De gemeente Bunnik onderzoekt samen met het COA de mogelijkheden voor kleinschalige opvang van vluchtelingen. De nood is hoog en de gemeente wil haar verantwoordelijkheid nemen. Het COA en de gemeente verkennen of dit mogelijk is en hoe dit het beste kan. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en omvang van de gemeente Bunnik.  

Gedacht wordt aan een kleinschalige opvang aan de Regulierenring in Bunnik. Daar wonen nu ruim 40 Oekra├»ense vluchtelingen en zij kunnen daar voorlopig blijven. Volgens de huidige planning kan de opvang van vluchtelingen in de tweede helft van 2024 starten. De vluchtelingen komen dan niet allemaal tegelijk naar Bunnik, maar in kleine groepen. 

Naar verwachting neemt het college van burgemeester en wethouders eind november 2023 een voorlopig besluit over de mogelijke opvang van vluchtelingen. Na dit besluit start een uitgebreid informatietraject voor inwoners, organisaties en bedrijven. Het voorlopige collegebesluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.