Flitscamera's in actie: boete voor rijden door rood bij spoorwegovergang

Nog even langs de dalende spoorbomen rijden, terwijl de lichten van de spoorwegovergang al knipperen: Het mocht al langer niet, maar nu kunt u ook geflitst worden én een boete krijgen. Er worden al regelmatig boetes gegeven aan weggebruikers die het rode licht negeren, maar hiervoor waren boa’s op locatie nodig. Na een succesvolle testperiode worden vanaf 1 februari overtredingen ook daadwerkelijk beboet. 

Nog te vaak rijden automobilisten, brommerrijders, vrachtwagen- en buschauffeurs een spoorwegovergang over wanneer de rode lampen knipperen en de slagbomen sluiten. Om dit soort levensgevaarlijke acties een halt toe te roepen is ProRail in samenwerking met het Openbaar Ministerie gestart met het plaatsen van flitscamera’s bij spoorwegovergangen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft geld beschikbaar gesteld voor de flitscamera’s. Vanaf nu, januari 2024, wordt ook gestart met de handhaving met flitscamera’s bij overwegen.

Levensgevaarlijke acties

Voor automobilisten, motorrijders en vrachtwagens is het boetebedrag maximaal 280 euro. Brom- en snorfietsen kunnen bij overtreding rekenen op een sanctie van 190 euro. Maar het schrijven van boetes is niet het doel, legt Harro Homan, regiodirecteur bij ProRail, uit: “Het negeren van de spoorweginstallatie leidt tot levensgevaarlijke situaties. We weten dat flitscamera’s dan werken: bij een eerdere proef in Hilversum is na een half jaar het aantal boetes met 50% afgenomen. Daar doen we het voor. De camera’s zorgen ervoor dat mensen hun gedrag veranderen. Zo worden het spoor en de weg veiliger”.

Voor de overwegen zijn speciale camera’s nodig. Die zijn de afgelopen periode getest. Dit slimme camerasysteem analyseert de beelden en slaat bij een mogelijke overtreding de beelden op. De camerabeelden worden vervolgens bekeken door onze buitengewoon opsporingsambtenaren. Als een kenteken in beeld komt bij een overtreding, krijgt de bestuurder een bekeuring thuisgestuurd via het CJIB.

Verdere uitrol flitscamera’s

De gemeente Bunnik is niet de enige gemeente waar ProRail voornemens is flitscamera’s te plaatsen. Nu het systeem in Bunnik werkt zoals beoogd kan ProRail verder in gesprek met andere gemeentes. Het gaat om ongeveer 40 overwegen. Iedere overweg en verkeerssituatie is anders. Daarom wordt er per gemeente en per overweg een unieke aanpak opgesteld.