Commissaris van de Koning bezoekt gemeente Bunnik

Op donderdag 1 juni bracht de heer J.H. (Hans) Oosters een bezoek aan de gemeente Bunnik. Om een goed beeld te krijgen van wat er allemaal speelt in de gemeente Bunnik, heeft hij zich uitgebreid laten bijpraten. Allereerst met een rondleiding en gesprek bij Vrumona over duurzaamheid, circulariteit en mobiliteit. Gevolgd door een gesprek met (maatschappelijke) partners, raadsleden en statenleden over de complexiteit van gebiedsontwikkeling de Stationsomgeving Bunnik.

Bezoek aan de fabriek bij Vrumona

Bij Vrumona was er een rondleiding en toelichting over verduurzaming en het belang van samenwerking. Zo ging het over CO2 reductie en het verminderen van watergebruik en afval. De Vrumona zet zich samen met de Green Business Club Bunnik onder andere in voor klimaatadaptie, energiebesparing, circulariteit en mobiliteit. De samenwerkende bedrijven geven zo invulling aan de gezamenlijke ambities en uitdagingen.

Rondetafelgesprek Stationsomgeving

In de Stationsomgeving was er een rondetafelgesprek met partners, waaronder de BAM en woningcorporaties, over het transformeren van de stationsomgeving. Het is een belangrijke regiopoort in de provincie met veel ondernemingen, maar biedt ook mogelijkheden voor wonen en meer groen. Deze onderwerpen zijn ook van groot belang voor de gemeente Bunnik en de Provincie Utrecht. Gebiedsontwikkeling is een complex proces waarbij de samenwerking tussen verschillende partijen van groot belang is. Alle opgaven en iedereen moet er een plek krijgen. Daarom is een duidelijk toekomstperspectief en goede communicatie met alle betrokkenen nodig net als aanvullende ruimte voor bedrijven om zich te herhuisvesten en verder te ontwikkelen.

Veel inhoudelijke onderwerpen

Commissaris van de Koning Hans Oosters was onder de indruk van wat hij zag en hoorde: “Bunnik is prachtig gelegen en er wonen en werken mensen die vooruit willen in het leven. Dat spat ervan af als je met bewoners, corporaties en ondernemers spreekt. We hebben veel inhoudelijke onderwerpen besproken, die er ook echt toe doen. Fijn dat dit gebeurde in aanwezigheid van raadsleden en Statenleden, want provincie en gemeente hebben elkaar veel te bieden, de komende periode.”

Burgemeester Ruud van Bennekom: “Het was een waardevol gemeentebezoek van de commissaris van de Koning. Ik denk dat hij in korte tijd een goed inzicht heeft gekregen in actuele onderwerpen, zoals verduurzaming, woningbouw, bedrijvigheid en mobiliteit. Dit moet je vooral samen oppakken en samen aan (verder) werken. Het zijn immers zaken waar zowel de gemeente als de provincie bij betrokken zijn.”