Bladeren opruimen in gemeente Bunnik

De herfst heeft zijn intrede gedaan in Nederland en dus laten de meeste bomen hun blad vallen. Afhankelijk van het weer (vorst en harde wind) valt het meeste blad de komende weken. Medewerkers van RMN en de Biga-Groep zijn gestart met het opruimen van bladeren op wegen en plantsoenen. Dit duurt tot en met vrijdag 15 december. De RMN is hierbij afhankelijk van het weer. De RMN vraagt u om uw auto tijdelijk ergens anders te parkeren als u merkt dat de bladploeg in uw straat bezig is.

Wat doen we tijdens de bladactie?

De bladploeg ruimt alleen het blad op in de openbare ruimte. We zetten verschillende machines in die het blad opzuigen en opvegen. Door van tevoren het blad met behulp van bladblazers te verzamelen op het gras of op de verharding is het voor de machines makkelijker om het blad op te ruimen. In de beplanting laten wij het blad liggen om te verteren.

Bladkorven alleen voor bladeren

De locaties van de ruim dertig geplaatste bladkorven binnen de gemeentegrenzen vindt u hier. Houdt u er wel rekening mee dat u alleen bladeren in de korven deponeert. Takken, snoeiafval of ander groen mogen niet in de bladkorven, gooi deze in uw GFT-container of, in het geval van grote dikke takken, breng de takken naar uw recyclingstation. De bladzuiger die de korven leegzuigt raakt door dit tuinafval verstopt. De bladkorven leegt RMN naar behoefte. Is de bladkorf vol? Maak hier een melding in de categorie ‘groenvoorziening’.

Werkzaamheden

Ziet of hoort u dat de bladploeg in uw straat aan het werk is? Parkeer uw auto dan tijdelijk ergens anders zodat de medewerkers ongehinderd en zorgvuldig hun werk kunnen doen. Wij proberen het opruimen van het blad zo efficiënt mogelijk te doen met zo weinig mogelijk overlast voor u als inwoner.

Blad als voedingsbodem

Bladeren zijn goed voor de bodem en voor onze flora en fauna. Heeft u veel bladeren in uw eigen tuin? Het eenvoudigst is om deze gewoon in de tuin te laten liggen, vooral als ze in beplanting liggen. Blad verteert op een natuurlijke wijze en daarnaast is het een goede voedselbron voor planten. Voor diverse diersoorten, zoals egels is een hoop bladeren ook een fijne schuilgelegenheid.