Besluit en onderzoek alternatieve locatie vlonder bij de Raadhuisbrug

De vlonder bij de Raadhuisbrug was oorspronkelijk onderdeel van een groter project van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) uit 2015 voor de natuurlijke inrichting van de oevers aan de Kromme Rijn. Deze is verwijderd omdat achteraf bleek dat er geen vergunning voor was. De noodzaak tot onderhoud en handhavingsverzoeken hebben bijgedragen aan dit besluit. De beslissing om de vlonder te verwijderen is gezamenlijk genomen door HDSR en de gemeente, na zorgvuldige overweging en naar aanleiding van ingediende handhavingsverzoeken.

Alternatieve locatie

Momenteel onderzoekt de gemeente mogelijke alternatieve locaties en zullen we in overleg treden met lokale belanghebbenden, waaronder horeca, kanoverhuur en omwonenden, om ervoor te zorgen dat recreatie op een veilige en passende manier kan plaatsvinden. De gemeente begrijpt dat recreatie een belangrijk aspect is van het dagelijks leven en we streven ernaar om een alternatieve locatie te vinden die voor iedereen toegankelijk is en zo min mogelijk overlast veroorzaakt.

De gemeente wil benadrukken dat de boothelling voor de werkboten van HDSR aan de Rijnsoever niet de alternatieve locatie is voor de vlonder.

Zwemmen in de Kromme Rijn

Ervaringen uit het verleden hebben aangetoond dat het gebruik van de aanlandplaats en vlonder niet altijd in overeenstemming was met de beoogde doeleinden. Springen vanaf bruggen in het water is niet alleen onwenselijk vanwege de veiligheid, maar ook omdat de Kromme Rijn geen aangewezen zwemwater is en er mogelijk risico's zijn voor de waterkwaliteit als gevolg van overstortingen uit het riool.